türsab tatil meleği

firma-logolari firma-logolari
ONLINE BİLET
Diş Hastalıkları
Fizik Tedavi
Diş Hastalıkları
Fizik Tedavi
Diş Hastalıkları
Fizik Tedavi
Diş Hastalıkları
Fizik Tedavi
Diş Hastalıkları
Fizik Tedavi
Diş Hastalıkları
Fizik Tedavi
Diş Hastalıkları

PROTEZ

 

      a) Sabit Protezler 

 • Laminate Veneer
 • Metal destekli porselen kron-köprü
 • Full Metal kron-köprü
 • Implant üstü kron-köprü
 • Full porselen kron-köprü
 • Zirkonyum esaslı köprüler 

  b) Hareketli Protezler 
   
 • Total protez
 • Bölümlü protez
 • Hassas tutuculu protez 

  c) Implant 
   
 • Mini çaplı implantlar (immediant yükleme)
 • Standart çaplı implantlar
 • Büyük çaplı implantlar
 • İki parçalı 

  d) Overdenture protezler 
   
 • Oball ataşmantlı total protez
 • Teleskop kronlu total protez
 • Barlı protez

 

 

IMPLANTOLOJI

 


DENTAL IMPLANT NEDİR?

 Dental implantlar, çeşitli biyolojik materyallerden yapılmış suni köklerdir. Değişik formlarda olabileceği gibi günümüzde genellikle bir vidaya benzeyen implantlar kullanılmaktadır. Lokal anestezi altında cerrahi bir işlemle çene kemiğine yerleştirilirler. 

Günümüzdeki dental implantlar, doğal dişlerden farklı olarak, çene kemiğine direkt olarak birleşirler. Bu birleşimin gerçekleşmesi için ortalama cerrahi işlemden sonra 3-6 ay kadar beklemek gereklidir. Bu süre içerisinde, hastalara geçici protezler teslim edilebilir. 

Ancak, bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. İmplant kemik birleşimi tamamlandıktan sonra, uygun dayanakların yerleştirilmesi gerçekleştirilir ve implant destekli protezlerin yapımına başlanır. 

IMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER

 İmplant destekli hareketli protezler, sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda; özellikle önceki hareketli protezlerin düşmesinden ve/veya hareket etmesinden şikayetçi olan hastalara uygulanmaktadır.
Bununla birlikte, ileride sabit protez kullanabilme durumu olmakla birlikte, tedavinin maliyetini karşılayamayacak durumda olan hastalara da uygulanabilir.Bu protezleri desteklemek için genellikle en az iki adet implantın kullanılması önerilmektedir 

Bu protezlerde kaide malzemesi olarak akrilik rezin kullanılabileceği gibi, bir metal kaide de kullanılabilir. Destek doku ve implantlara çiğneme kuvvetlerinin daha az iletilmesi için akrilik rezin takım dişlerin kullanılması tercih edilmektedir. Protezler implantlara bazı tutucu elemanlar ile birleştirilir.

 Bu protezler hasta tarafından çıkarılabilen protezlerdir. İmplant-tutucu eleman çevresinin ve protezin temizlenmesi için öğünlerden sonra çıkarılması ve hekim tarafından önerilen teknikte hijyen gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.Geleneksel hareketli protezler gibi (tam protez veya hareketli bölümlü protezler) gece kullanılmamaları önerilmektedir. 

IMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLER 

İmplant destekli sabit protezler, genellikle eksik diş(ler) bölgesinde, yerleştirilecek implantı destekleyecek iyi kalitede ve yeterli miktarda kemik olduğunda uygulanırlar. 

Bir veya birden çok implant üzerine vida(lar) veya yapıştırıcı (dental siman) aracılıgıyla sabitlenen protezlerdir. Tek diş eksikliklerinde uygulanabileceği gibi, bölümlü diş eksikliklerinde ve tam dişsizlik durumlarında da uygulanabilir. 
 

 
ÖNCE 


SONRAProtez eğer vida ile sabitleniyorsa, vidanın giriş deliği hekim tarafından bir kompozit rezin dolgu materyali (ışınla sertleşen dolgu) ile kapatılır. Hekim tarafından yerleştirilen ve hasta tarafından çıkarılmayan geleneksel sabit protezlere (kron-köprü) benzer. 

Bu protezler durumuna göre metal bir altyapı üzerine porselen veya akrilik rezin kaplamalar içerebileceği gibi tamamen porselenden yapılmış protezler de uygulanmaktadır.

 

ORTODONTİ

 


ÇARPRAŞIK DİŞLERİ VE ÇENE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTME 

Ortodonti çapraşık dişlerin düzeltilmesi, diş, çene ve yüzdeki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. 

Ortodontistler çene kemiğinizin ve dişlerinizin doğru yerde ve doğru konumda yerleşmesini sağlar. Dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesi ile önemli bir estetik güzellik sağlandığı gibi, ağız ve diş sağlığına da pek çok katkıda bulunulur. Çapraşıklıkların giderilmesi ile bu bölgelerin daha kolay ve etkili temizlenmesi sağlanır, böylece çürük ve dişeti hastalıklarının önüne geçilmiş olur. 

Ayrıca dişlerin ve çenelerin birbiriyle kapanışları düzeleceği için daha sağlıklı çiğneme fonksiyonu kazanılmış olur. Çocuğunuz yaklaşık olarak 7 yaşına gelince, bir ortodonti uzmanı tarafından böyle bir tedaviye ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 

TEDAVİ: 

1-SABİT ORTODONTİK APAREYLER:

 Diş üzerine yapıştırılan braketler ile yapılan tedavi şeklidir. Braketler metal yada porselenden olabilir. Özellikle diş renginde olmaları nedeni ile porselen braketler estetik olarak hiçbir rahatsızlık vermezler. 

2-HAREKETLİ ORTODONTİK APAREYLER: Hastanın kendisinin takıp çıkarabildiği apareylerdir. Daha basit vakalarda uygulanırlar. 

3-ÇENE ORTOPEDİSİ: Alt ve üst çenenin birbirine göre bozulan ilişkilerini küçük yaşlarda yüze takılan özel apereylerle düzeltmeyi amaç edinen bir ortodonti alanıdır. Çoğu zaman ortopedik tedavi ve ortodontik tedavi birlikte yürütülür. 

4-ORTOGNATİK CERRAHİ: Ortodontik veya ortopedik tedavi ile düzeltilemeyecek durumlarda ortognatik cerrahiye başvurulur. Çene ve yüzde oluşan bozukluklar doğuştan yada kaza ve hastalıklara bağlı olarak sonradan ortaya çıkabilmektedir. Çenelerin birbirine ve yüze göre uyumsuzluğu hastalarda hem estetik hem de fonksiyonel rahatsızlıklara yol açmaktadır. 

5-INVISALIGN:

 

 

 Bazı basit vakalarda braket kullanmadan, şeffaf kalıpların kullanımıyla çapraşıklıklar artık düzeltilebilmektedir. İki haftada bir değiştirilecek olan hastaya özel bu kalıpları günde yaklaşık olarak 20 saat takmak gerekmektedir. Her tedavi ortalama 60 çift (alt-üst çene) farklı düzeltici kalıp gerektirmektedir. Tedavi süresi braketlerle yapılan tedavi süresine yakındır. Duruma göre 6 ay ile 24 ay arasında değişebilmektedir. 

ORTODONTİK TEDAVİ SIRASINDA DİŞLER NASIL HAREKET EDER? 

Diş üzerine braket ve tellerle bir kuvvet uygulanır. Böylece kuvvetin yönünde bir hareket oluşur. Hareket eden dişin önünde geçici bir süre için kemik dokusunda bir yıkım olur, hareketin aksi yönünde ise yeni kemik dokusu yapılır. Böylece yeni yerlerini alan dişler, yeni bir kemik yuvasına da otururlar. 

ORTODONTİK PROBLEMLERİN NEDENLERİ: 


1.Beslenme Bozuklukları:

 

 

 Yeterli beslenemeyen kişilerde, çene ve yüz yapısında hacimsel küçülme meydana gelecek ve normal hacimdeki dişler küçük çenelerde gerekli yeri bulamayacakları için çapraşıklıklar, rotasyonlar (dönme), hatta gömüklük olguları görülecektir. 

2.Ağızdan Nefes Alma: Kronik iltihaplar ve benzeri nedenler,uzun süre devam ederse bademcikler aşırı derecede büyüyebilir. Bu durumda solunum yolları daralır ve nefes alma güçlüğü meydana gelir. Bu güçlüğü yenebilmek ve o bölgedeki hava geçiş yolunu genişletebilmek amacıyla çocuk alt çenesini ve buna bağlı olarak dilini öne alma zorunluluğu duyar. 

Bu durum, uzun süre devam edecek olursa alt çenenin öne doğru konumu yerleşir. Dil ön dişler arasına girer ve dişlerin sürmelerine engel olursa açık kapanış meydana gelir. Hasta burundan nefes alamıyor ise ,üst çenenin büyüme potansiyeli üzerinde negatif etki oluşabilir. 

3.Parmak Emme: Yeni doğmuş bir bebekte oldukça gelişmiş bir emme mekanizması vardır. Emme içgüdüsü tatmin edilmemiş bir bebek, bu ihtiyacını gidermek için bazı alışkanlıklar edinir. Anne sütü ile 9-18 ay beslenen çocuklarda çoğunlukla bu alışkanlık görülmez. 

Yapılan araştırmalar parmak emmenin yaşamın ilk birkaç haftasında açlığa bağlı olarak geliştiğini göstermiştir. Dişlerin sürmeye başladığı dönemde lokal iritasyonlardan doğan ağrı, parmak emme yoluyla giderilebileceğinden bu alışkanlığın dişlenmeye yardımcı olduğu düşünülebilir. Parmak emme yaşla azalır. 

Parmak emmenin nedenleri: 

Ani olarak anne memesi veya biberondan kesilme, 

Bebek beslenirken emmesini çok kısa sürede sonlandırmak, 

Bebeğin beslenmesini uzun aralıklar olacak şekilde değiştirmek. 

Parmak emme alışkanlığının tedavisi için kesin bir yaş bulunmamaktadır, her çocuk için ayrı ayrı bir programlama düşünülmelidir. Alışkanlığın derecesi, çocuğun geçmişi zaman ayarlanmasını etkiler. Genel olarak parmak emme 3.5 yaşından sonrada devam ediyor ise tedavisine başlanmalıdır. 

Bu alışkanlığı sürdüren çocukta, emilen parmağa ve sayısına göre etki alanında bulunan alt ve üst dişlerde yer değiştirmeler ve kapanış düzensizlikleri görülecektir. 

4. Yalancı Emzik: Fizyolojik özellikleri olan bir emziğin 1.5 yaşına kadar emilmesi zararlı değildir. Hatta çocuğun parmak emme gibi kötü bir alışkanlık edinmesini önleme yönünden yararlıdır.Yalancı emzikler sürekli olarak kullanıldıkları zaman, etki alanları içindeki dokulara uzun süreli anormal etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve çeşitli kapanış bozukluklarına neden olmaktadır. 

5. Yatış Şekli: Yatış şekli, çoğunlukla alt çenenin yatma sırasındaki konumunu belirler. Bu da bize alt çenenin ortalama günde 8 saat hangi konumda olduğu hakkında bilgi verir. Örneğin yüzü koyun yatan bir çocuk ile sırt üstü yatan bir çocukta alt çenenin konumu farklıdır. Uyurken sürekli aynı tarafa yatıp elini veya yumruğunu yüzü ile yastık arasına koyma alışkanlığı olan kişilerde o tarafta yüz devamlı bir basınç altında bulunacağı için ortodontik problemler çıkabilir. 

6. Diş sıkma, tırnak yeme, kalem ısırma, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar. 

7. Süt dişlerinin erken kaybı. 

8. Dişeti problemlerine bağlı diş düzensizlikleri. 

9.Diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizlikler. 

10. 20 yaş dişlerinin öndeki dişleri sıkıştırmasına bağlı düzensizlikler. 

11. Genetik olarak yatkınlık. 

12. Hormonal düzensizlikler, sistemik hastalıklar. 

YETIŞKINLERDE ORTODONTI 

Ortodontik tedavi için yaş sınırlaması yoktur. Dişleri çevreleyen kemikleri sağlıklı olan herkese ortodontik tedavi uygulanabilir. Ayrıca artık braketler diş renginde porselenden yapılmaktadır. Böylece braketlerinizi kolay kolay kimse fark edemez. Tedavi, hastanın problemi ve yaşına göre 3 ay ile 30 ay arasında sürer. 

NEDEN ORTODONTİ? 

Çapraşık dişlerle ağız hijyeni sağlamak daha güçtür ve bu yüzden dişeti rahatsızlıkları ve çürükler daha kolay oluşur. 

Çapraşıklıkta ve eklem ilişkisi bozuk olduğunda çiğneme tam yapılamaz sindirim sisteminde bir takım problemler başlar. 

Alt ve üst dişlerin birbiriyle tam uyumlu olmadığı durumlarda, çene eklemine veya tek bir dişe fazla yük gelerek ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir. 

Estetik olarak özellikle bazı vakalarda inanılmaz değişiklikler yaratılabilir. 

Ortodontik braketler gülüşünüzü düzenlemek ve sağlığınıza kavuşmak için en iyi seçeneklerden biridir. 

ORTODONTIK TEDAVINIZ SIRASINDA DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER 

Braketler yiyecek ve bakteri plağının kolayca toplanmasına sebep olurlar. Bu yüzden ağız bakımı büyük önem taşır. 

Orta yumuşaklıkta bir fırça kullanmak gerekir. Özel ortodontik fırçaların kullanılması da yararlı olur.

Superfloss diş ipi kullanmak hijyenin tam sağlanması açısından büyük önem taşır. 

Ağız hijyeninizi sağlamak için size yardımcı olacak diğer bir yardımcı materyal ise interdental fırçadır. 

Ayrıca ağız gargaraları fırça ve diş ipinin yanında yardımcı olarak kullanılabilir, ama unutmayın ki asla fırça ve ipin görevini göremezler. 

Elma, havuç gibi sert yiyecekler bıçakla kesilerek yenmelidir. Yoksa braketlerin kırılmasına neden olabilirler. 

Özellikle kabuklu ve sert çerezler braketlerin kırılmasına sebep olabileceği için bunların tüketilmesinden kaçınılmalıdır. 

Karamel gibi yapışkan yiyecekler braketlere yapışıp hem çürümelere hem de braketlerin kırılmasına neden olabilir. Bu dönemde diş eti sağlığınız açısından rutin kontrolleriniz büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

Diş etleriniz yeterince sağlıklı mı?

 


 

 

Diş etleriniz;
 

  • Portakal kabuğu görüntüsünde ve açık pembe renkli ise,
  • Dişlerinizi köklerin başlangıç kısımlarından itibaren çevreleyen ve diş hatları boyunca devam eden bir dişeti sınırınız varsa,
  • Kırmızılık, şişkinlik ya da enfeksiyon şikayetleriniz yoksa,
  • Normal fırçalama ve ip kullanımıyla kanama meydana gelmiyorsa,
  • Diş etlerinde fırçalama sonrası herhangi bir ağrı oluşmuyorsa,
  • Dişlerinizi sıkı tutan, güçlü görüntüye sahip diş etleriniz varsa,diş etlerinizde problem bulunmamaktadır.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dişleriniz kendiliğinden ya da fırçalarken kanıyorsa,
  • Dişetlerinde kırmızılık, şişlik ve düzensiz bir görünüm varsa,
  • Dişetlerinizde zaman zaman ağrı, etlere bastırılınca hafif ağrı, dişetinden sızan iltihap veya o bölgedeki dişte hassasiyet hissediyorsanız,
  • Dişetlerinde çekilme ve açığa çıkan kök yüzeyleri tespit ettiyseniz,
  • Dişeti kenarlarında diş taşları nedeniyle oluşan siyah alanlar görüyorsanız,
  • Dişlerde sallanma, uzama ve dişler arasında açılmalar dikkatinizi çektiyse,
  • İltihaba bağlı ağızda koku ve kötü tat duyuyorsanız,
  • Dişetlerinizde kaşınma, karıncalanma hissi duyuyorsanız, 

   Diş etleriniz sağlıksız demektir.SEBEPLER:

 

  • Dişeti hastalıklarının temel nedeni bakteri plağı adı verilen, diş yüzeylerini saran, yapışkan saydam tabakadır. Dişinizin üzerini kazıdığınızda plağı fark edebilirsiniz. Bakteri plaklarının bir miligramı yaklaşık 500 milyon bakteri barındırmaktadır. Ancak diş eti hastalıklarının tek nedeni bakteri plağı değildir.

 

 • AĞIZDAN nefes alıp vermek dişeti hastalıklarının oluşumunda önemli bir etkendir.

 

 • SİGARA Kanser, akciğer, kalp hastalıkları gibi bir çok önemli rahatsızlıklara davetiye çıkaran sigara dişlerimiz için de önemli bir tehlikedir. Diş etleri bakımından incelendiğinde sigara ağız içi mukozasına zarar vererek dişetlerinin yumuşamasına ve dişeti hastalıklarının gelişmesine neden olur. 
   
 • İLAÇ KULLANIMI Doğum kontrol hapları, anti-depresanlar, kalp ilaçları ağız sağlığınıza önemli etkiler yapan ilaçlardandır. Bu ilaçları kullanan kişilerin ağız ve diş sağlığı konusunda sık sık hekim kontrolünde bulunmaları gerekmektedir.

 

 • HORMONAL DEĞİŞİMLER Hamilelik, puberte, menapoz, mensturasyon gibi hormonal değişikliklerin yoğun olduğu dönemlerde diş etleriniz bu daha hassas hale gelir. Bu gibi hormonal değişim dönemlerinde diş etlerinin daha hijyenik tutulması gerekmektedir.

 

 • ÇAĞIN HASTALIĞI: STRES Büyüyen şehirler, zorlaşan yaşam tarzı ile birlikte çağın tedavi edilemeyen rahatsızlarından birisi haline gelen stres, ağız ve diş sağlığı bakımından da negatif etkiye sahiptir. Vücudun kolay enfekte olur hale gelmesine neden olan stresten uzak durmak, sadece dişleriniz için değil, vücudunuz için olumlu bir yaklaşım olacaktır.

 

 • GENETİK FAKTÖRLER Ailenin genlerinde bulunan bir diş problemi kodlaması, genetik olarak nesillere aktarılabilir. Bu durumda, kişi ağız ve diş bakımını en ufak şekilde bile ihmal etse enfeksiyon durumu söz konusu olur. Bu nedenle aile fertlerinde önceden diş problemleri yaşamış kişiler varsa, daha sık dişçiye gitmek doğru olacaktır.

 

 • DİŞ SIKMAK - DİŞ GICIRDATMAK Diş ve dişeti arasındaki bağ kuvvetlerinin zayfılamasına neden olarak, periodontal dokunun zarar görmesine neden olurlar. Diş etlerindeki çekilmenin bir sebebi de diş sıkmaktır. Mutlaka gece plağı takılarak bu sıkmanın durdurulması gerekir.

 

 

 • DİABET - ŞEKER HASTALIĞI Diabet hastaları periodontal (diş eti) enfeksiyon açısından yüksek risk grubuna girerler. Mutlaka rutin diş eti kontrollerini bir diş eti uzmanına (periodontolog) yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer kişilere nazaran ağız hijyenlerine daha fazla hassasiyet göstermelidirler.

 

 • DENGESİZ BESLENME Diş ve diş etlerinin sağlığı dışında, vücudumuzun her organı için önemli bir faktör beslenmedir. Dengesiz veya yanlış beslenmenin sonucu zayıf düşen vücudumuz, diş etlerinin de zarar görmesine neden olabilir.

 

 • KÖTÜ YAPILMIŞ KURON KÖPRÜ VE DOLGULAR Dişetine basan ve taşkın yapılmış dolgu, kuron ve köprüler dişetlerinde problem oluşturur.


ÇEŞİTLERİ :
 

 • GİNGİVİTİS En teme dişeti hastalıklarından birisi olan Gingivitis, dişetinin kırmızı ve şiş olmasına ve fırçalama esnasında diş etlerinin kanamasına neden olur. Genellikle bu safhada hasta pek fazla rahatsızlık duymaz. Uygun tedavi ve iyi bir bakımla dişeti sağlığı tekrar kazanılabilir. Eğer ağız sağlığı konusunda gerekli önem gösterilmezse gingivitis, periodontitise doğru ilerlemeye başlar. 
   
 • AGRESİF PERİODONTİTİS Hastalığın agresif, yıkıcı bir şekilde ilerlemesi söz konusudur. Yapılan diş eti tedavisine cevap vermeyebilir ve antibiyotik tedavi ile desteklenmesi gerekebilir. 
   

 • KRONİK PERİODONTİTİS Dişin destek dokularındaki iltahap sonucu ilerleyici nitelikte diş ile diş eti arasındaki doku ve kemik kaybına neden olmaktadır. Dişetlerinde cepler ve çekilme ile karakteristiktir. En çok görülen periodontitis çeşitidir. Genellikle yetişkinlerde görülmesine karşın her yaşta olabilir. Diş ile diş eti arasında yer alan dokunun yitirilmesie yavaştır, ancak hızlı ilerleme periodları da görülebilmektedir. 
   
 • SİSTEMİK BİR HASTALIĞIN GÖSTERGESI OLARAK ORTAYA ÇIKAN PERİODONTİTİS Daha sıklıkla gençlerde şeker gibi bir sistemik hastalıkla beraber gözlenir. 
   
 • NEKROTİZAN PERİODONTİTİS Dişi çevreleyen kemik dokusu ( Alveoler ), kemikte, periodontal ligamentte (diş ile kemik arasındaki lifler) ve diş eti dokusunda nekrotizan karakterde iltihap vardır. Immun sistemin baskılandığı, kötü beslenmenin olduğu ve AIDS virüsü taşıyan kişilerde daha sıklıkla gözlemlenir.TEDAVİ:

 Dişeti hastalığının tedavisi sürecinin başında, diş ile dişeti arasında meydana gelen cep derinliklerinin ölçülmesi gereklidir. Teşhis, ölçüm işleminden sonra cebin derinliği ve miktarı gös önünde bulundurularak konulmaktadır. Derin cepler dişeti hastalığının ilerlemesini hızlandıracağı için, yapılacak olan tedavide amaç öncelikle derin ceplerin mümkün olduğunca sığlaştırılmasıdır. Derin ceplerin içine yerleşen mikroorganizmaların fırçalama veye diş ipi kullanımı ile tamamıyla temizlenmesi mümkün değildir. 

Dişeti hastalığının seviyesine göre uygulanacak tedavi aşağıdaki plan içersinde yürütülmektedir; 
 

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİNİ ARTIRMAK: Ağız ve diş sağlığınız için genel temizlik ve kontroller altı ayda bir yapılırken, periodontal hastalığı olan veya buna eğilimli kişilerde, hekimin talimatları doğrultusunda daha kısa olacak periyotlarda temizlik yapılmalıdır. Ceplere yerleşen plağın içindeki mikroorganizmalar üç - dört aylık bir süreçte çoğalarak, kemiğe zarar verebilecek sayılara ulaşır. Sık diştaşı temizliği yaptırmak bu birikimi önleyerek kemiğin zarar görmesini önler.

 

ÖNCE

SONRA

 

 • KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRİLMESİ Halk arasında küretaj olarak bilinen kök yüzeyi düzleştirilmesi, kök yüzeyine tutunmuş olan eklentileri özel küretler yardımıyla kazıyarak, yüzeyden uzaklaştırma ve sağlıklı kök yüzeyini açığa çıkartarak dişetinin tekrar kök yüzeyine yapışmasını sağlama işlemidir. 
   
 • GİNGİVEKTOMİ VE GİNGİVOPLASTİ İlaca bağlı ya da kalıtsal olarak dişeti büyümelerinin de oluştuğu gözlenmiştir. Bu dişeti büyümelerine kemik erimesi eşlik etmiyorsa ya da kemik oluşturulmasını gerektiren derinlikte etkiler mevcut değilse dişeti büyümelerini, dişle dişeti arasındaki yumuşak doku duvarını keserek çıkartabiliriz. Bu işleme Gingivektomi denir. Bu işlemden sonra genellikle dişetini cerrahi yöntemlerle düzelterek normal fizyonomisini geri kazandırmak için ise Gingivoplasti işlemi uygulanır.

 

ESTETİK DİŞ ETİ UYGULAMALARI: 

Dişetleri sağlıklı bir gülümseme için kaçınılmaz bir unsurdur. Dişleriniz ne kadar sağlıklı olursa olsun, düzgün bir dişeti çevrelemesine sahip değilseniz, çevrenize o etkileyici gülümsemeyi vermeniz zordur. 
 

 • Sağlıksız diş etleri: Dişetlerinize estetik uygulamadan önce, dişetlerinizin sağlıklı olması önemlidir. Periodontal hastalık nedeni ile diş etlerinin kırmızı, şiş ve parlak olmaları durumunda öncelikle dişeti tedavisi süreci uygulanır. 
   
 • Sağlıklı Gülümseme: Gülümsediklerinde diş etleri fazla gözüken vakalarda herhangi bir estetik diş hekimliği işlemi yapılacak olsa da olmasa da yapılacak küçük bir operasyon ile diş eti fazlalıkları uzaklaştırılarak daha hoş bir gülümseme elde edilebilir. 
   

 • Dişeti çekilmesi: Dişeti çekilmesi sonucu bazı dişler çok uzun gözükebilmektedir. Bu dişlerde kök yüzeyleri açığa çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, öncelikle dişeti tedavisi yapılarak bu açıklıklar yumuşak doku greftleri ile kapatılmalıdır. 
   
 • Düzensiz dişeti sınırları: Dişleri çerçeveleyen dişetleri bazı dişlerde, diş eti çekilmesi, sürme bozukluğu ve diş kaybı gibi nedenlerden dolayı çok yukarda yada çok aşağıda olabilir. Estetik uygulamasından önce dişeti şekilleri ideale getirilmelidir.

 

 

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ - (PEDODONTİ)


Çocuklara uygulanan her türlü tedavi ve koruyucu dişhekimliği işlemlerini yapan, bu konuda özel eğitim almış diş hekimlerine pedodontist (çocuk dişhekimi), bu diş hekimliği dalına da pedodonti denir. 

Pedodonti temelde 2 kısma ayrılır. 

1) OLUŞMUŞ PROBLEMLERİN TEDAVİ EDİLMESİ 

Çocuklarda diş çürümelerinden korunmanın birincil şartı, aşırı şekerli ve yapışkan maddelerin tüketiminden kaçınmaktır. Bir çürük meydana geldiğinde bunun nedeni tespit edilmeye çalışılmalı ve çocuğun diğer dişlerinin sağlığı korunmalıdır. Çocuklar küçük yaşlarından itibaren (6 ay- 1 yaş ) dişhekimine götürülmelidir. Çocuğun ağız ve diş gelişimi kontrol altında tutulmalıdır. Ayrıca küçük yaşlardan itibaren diş doktoruna götürülen çocuklarda, "dişçi korkusu" bulunmadığı tespit edilmiştir. 

1-ÇÜRÜK 

Dişteki çürük kısım temizlenerek duruma göre kalıcı veya geçici dolgu ile tedavi edilir. Bazı durumlarda diş dolgu ile tedavi edilemiyecek kadar harap olmuştur. Böyle dişler bazen çekilmek yerine çocuklar için özel olarak hazırlanmış 'cap' ler ile örtülerek bir süre daha ağızda tutulabilir. Gelişen teknoloji ile çocuklara uygun dolgu maddeleri üretilmiştir. Renkli hale getirilmiş bu dolgular çoğu zaman çocukların ilgisini olumlu yönde çekmiştir. 

2-KIRIK 

 Çocukluk çağlarında sürekli hareket halinde olan çocuklar, sık sık düşebilmektedir. Vücudunun her bölgesi gibi, ağız, diş ve çene bölgesi de risk altındadır. Bu risklerden korunmak, çeşitli yöntemlerle mümkündür. Diş hekiminizin hazırlayacağı basit bir ağızlık, yüzün alt kısmına gelecek bir travmanın yaratacağı hasarı engeller. Özellikle futbol, boks, kayak, basketbol, bisiklet, sörf gibi sporları yapan çocuklarda, üst çene dişleri üzerine takılan silikon şeffaf bir ağızlığın yastık etkisi yapması sonucu diş travmaları, kırıkları yada dudak, dil ısırma ve yırtılmaları engellenmiş olur. 

Bu yaralanmalar içinde en sık karşılaşılanı dişsel yaralanmalardır. Ağız koruyucuları olmayan ve ön dişlerine darbe alan bir çocuğun dişi, aldığı darbenin kuvvetine bağlı olarak ya tamamen fırlar ya kırılır yada dişin canlı kısmı olan pulpası çeşitli derecelerde hasara uğrar. Bu hasar pulpanın ölümüne sebep olursa dişin rengi bozulur ve açık kahverengiden koyu griye uzanan bir renk oluşur. 

3-DARBE 

Darbe sonucu diş yerinden ayrıldıysa; 
Dişi temiz bir gazlı bez arasına koyup, tükürük ile ıslatarak hemen diş hekiminize gidin. Diş hekiminize hemen ulaşamıyacaksanız gazlı bezi eczaneden alacağınız serum fizyolojik ile ıslatın ve en kısa zamanda bir diş hekimine ulaşın. En geç 1 saat içinde tedaviye başlanmış olması gerekliliğini aklınızdan çıkarmayın.Şartlar uygunsa diş hekiminiz fırlayan dişi yerine yerleştirecektir. 

Ön dişlerde kırıklar oluştuysa;: 
Çeşitli darbeler sonucu dişlerden irili ufaklı parçalar kopabilir. Bulabildiğiniz tüm parçaları toplayıp, bulabiliyorsanız serum fizyolojik, bulamıyorsanaz tükürük içersine yerleştirin. İrili ufaklı bu parçaları diş hekimlerimiz inceleyip, uygun gördükleri takdirde tekrar montaj yapabileceklerdir. İnsanların kendi dişlerini kullanmaları, günümüz çağdaş diş hekimliğinin önem verdiği ilkelerden birisi haline gelmiştir. 

Diş parçaları çok ufalandıysa veya kayboyduysa; 

1. Kırılan kısım küçük ise, dişle aynı renk ve formda bir beyaz dolgu yapılır. Bu dolguların ağız içi dayanıklılıkları sınırlıdır. Çay, kahve kola gibi gıdalarla renk değiştirdikleri için, dolguların belli sürelerde yenilenmeleri gerekir. Dolguların yenilenme sıklığı kişinin ağız sağlığına ve temizliğine verdiği önemlede değişir. 

2. Kırık büyükse, dişin yarısını ya da daha fazlasını kapsıyorsa ortalama 17 yaşından büyüklerde porselen laminate veneerler uygulanır. Porselen laminate veneerler hem çok dayanıklı hemde çok estetiktir. 

17 yaşından küçüklerde ise diş ve çene gelişimi tamamlanmadığından porselen laminate veneerlerin uygulanması doğru değildir. Yine dişin tüm ön yüzeyini ve kırık bölümü i&c

© 2013 Sağlam Bilet Seyahat Acentası - Tüm Hakları Saklıdır.

sağlam bilet, yurt içi turlar, yurt dışı turlarsağlam bilet, yurt içi turlar, yurt dışı turlar

Google+